Sağlık

Tıp Uygulamalarında Müzikle Terapilerin Önemi

Tıp Uygulamalarında Müzikle Terapilerin Önemi

 Vücudumuzun değişik kısımlarında organlar, kemikleri dokular ve farklı vücut sistemlerinin hepsi kendine özgü belirli şekillerde yankı yapan frekanslarda çalışmaktadır. Bunların hepsi birlikte armonik bir bileşim oluşturmaktadır. Bedenin çeşitli kısımlarında hücresel titreşimler bozulduğunda buna hastalık denilmektedir. Rezonans yapması için bozulmuş bir hücreye yeni dışsal titreşim verilebilir. Müzikle tedavi uygulamaları tam da bu noktada tıp alanında kullanılmaya başlamıştır. Osmanlıda müzikle tedavi sistemi mevcuttu.  Hücrelerin kendine özgü titreşimi müziksel terapi ile yeniden sağlanmaktadır.

Hangi Alanlarda Müzik Tedavisi Uygulanmaktadır?

 Müzik terapileri ses bilim alanının tedavi amaçlı olmak üzere müzikte kullanılmasını hedef almaktadır. Müzik terapisi bireylerin psikolojik, sosyal, fiziksel, zihinsel ihtiyaçlarını karşılamalarında müzik aktivitelerini kullanan tıpta bulunan uzmanlık dalıdır. Müzik terapisinde melodi, ritim ve armoni gibi müzik unsurları tedavi amacı ile kullanılmaktadır. Müzikle tedavi uygulamaları geçmişten bugüne kadar devam etmektedir. Müzikle tedavi yöntemleri kişilere özel belirlenir. Antik Yunan döneminde müzik depresyon, epilepsi, melankoli, mani, cinnet, letarji, felç, gut, ateşli hastalıklar, romatizma, veba, kızamık, kuduz konularında etkili şekilde kullanılmıştır.

Tıp Uygulamalarında Müzikle Terapilerin Önemi Sağlık

Geçmişten Bugüne Müzik Terapileri

 Kırgız Türkleri de davulu, kopuzu tedavide kullanmaktaydı. Müzik, şiir ve dans ile hastalar iyileştirilmeye çalışılmaktadır. Londra Kraliyet Müzik Terapi Okulunda ise tedaviler çocukların adaptasyonu işlemlerinde Macaristan’da çocukların eğitiminde psikolojik çalışmalarda ve konsantrasyonu artırıcı olarak kullanılmaktadır. Müzik terapileri birebir olarak ya da grup halinde aktif katılımlarla, pasif dinleyicilik şekillerinde, doğaçlama olarak ya da belli bir müzik olarak yapılabilir. Temelde hastaların sağlığının düzelmesine yönelik motor becerilerin, davranışların, sosyal yeteneklerin geliştirmelerini de sağlamaktadır. Müzikle tedavi edilen hastalıklar oldukça fazladır.

Olası Yan Etkiler Nelerdir?

Müzikle tedavi de olası yan etkiler de meydana gelebilir. Farkında olmadan hastaların ana duyguları göz ardı edilerek aktif olmayan duyuları provake edilebilir. Müzik terapist uygulamalarında uygun olan müzikler dinletilmelidir. Müzik terapistleri psikotik atağı tetikleyebilmektedir. Müzik terapisinde sağlık alanında tedavide kullanılmaları için kişilere ve çalışılacak olan alana uygun olmasına önem verilmesi gerekmektedir. Burçlara göre müzikle tedavi çalışmaları önümüzde ki yıllarda yaygınlaşacaktır. Müziğin doğru kullanımı tedavi edici olup bilimsel çalışmalarla da ispat edilmiştir.

Çağın Önde Gelen Hastalıklarında Müzik Tedavisi

Eski tıp uygulamalarında müzik tedavisi başta psikolojik rahatsızlıklar olmak üzere spazmlar, eklem ve kas rahatsızlıkları, göz hastalıkları, huzursuzluk, yorgunluk gibi hastalıkların yanı sıra fiziksel hastalıkların çoğunda da müzik terapisi uygulanmıştır. Müzikle tedavi nedir, nerelerde uygulanır soruları hızla artmaktadır. Kalp hastalıkları, beyin ve sinir cerrahisi, psikiyatri, onkoloji gibi kritik öneme sahip alanlarda özel gereksinime ihtiyacı olan bireylerin tedavisinde tamamlayıcı bir yöntem ile uygulanmaktadır.

Fizyolojik Rahatsızlıklarda Müziğin Önemi

 Madde ve alkol bağımlılığı tedavilerinde de müzik tedavisi sıklıkla uygulanmaktadır. Son yıllarda yapılan bilimsel araştırmalar klasik batı müziğinin ve klasik Türk müziğinin hastalıklar üzerinde iyileştirici etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Müzik kan basıncı, solunum ritim çalışmaları, solunum kalitesi, nabız sayıları gibi fizyolojik olaylara olumlu etki yapmaktadır. Müzik tedavisi ve terapi seansları ise çeşitli aşamalardan meydana gelmektedir.

Müzik Tedavileri Hangi Aşamalarda Gerçekleşmektedir?

Doğru nefes alma çalışmaları, dijital ve canlı enstrüman uygulamaları, ses masajları, vibrasyonla yani titreşimle terapileri sound ses terapileri müzik terapi seanslarıdır. Müzikle tedavi uygulamalarının amacı hastalara mücadele için cesaret vermek, en iyi musikiyi dinletmektir. Müzik saplık uygulamalarında çok iyi bir kuvvet ve uyarıcı durumundadır. Osmanlıda su sesi ile tedavi sistemi de mevcuttu. Son yıllarda onkoloji servislerinde kanser hücreleri taşıyan hastaların psikolojik sorunlarına karşı etkili olarak bağışıklık sistemlerinin güçlendirilmesi, sağlıklı bireyler yetiştirilmesi hedeflenir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu