Belirtiler, kişinin sağlığını bozan veya sağlığını bozarak fiziki veya ruhi sorunları getirebilecek durumların oluşum öncesi, esnası veya sonrasinda görülme haline hastalık belirtileri denir.

Hastalık belirtileri Sağlık
Sağlık

Hastalık belirtileri

Hastalık belirtileri (hastalık öncesi ve sonrası) Hastalık belirtileri, bireyin veya toplumun hem fiziki hem de ruhsal sağlığına etki edecek sorunların oluşum aşamaları veya oluşması esnasında birbirini tamamlayan durumların meydana gelmesine hastalık belirtileri denir. Hastalık belirtileri için sadece tek belirtinin yeteli olduğu durumlar görülürken çoklu belirtilerinde meydana geliyor olması tanı açısından önemlidir. Örneğin; hamilelik için adet […]