Hastalıklar

Konjestif Kalp Yetmezliği (KKY), Sağ Kalp Yetmezliği, Sol Kalp Yetmezliği

Konjestif  Kalp Yetmezliği (KKY)

Ortaya çıkan sebir sebepten dolayı kalbin sürekli olarak yaptığı pompalama gücünün azalması durumuna konjestif kalp yetmezliği (KKY) denilir. Kronik veya akut olarak kalp yetmezliği olabilir. KKY oluşmasına sebep olan durumdur.

Kalp yetersizliği nedenleri

 • Kanın kalbe akışındaki azlık (kanama olabilir, dehidratasyon gibi)
 • Aşırı kan akışının kalbe gitmesi,
 • Hastalıklar (kalp kapak),
 • Dokularda artan oksijen ihtiyacı (obesite, hamilelik gibi),
 • Yüksek tansiyon (hiper),

gibi nedenlerden dolayı görülebilir.

Kalpte oluşan pompa gücünün azlığı ile kalp debisinde artış yaparak kompanse edilmeye çalışılır. Bu durumda kalbin atma hızında yükselme  ile kanın pompanlamasını çoğaltmak için ventriküllerde genişleme meydana gelir. Kalbin bi süre sonunda düzeni sağlayaması nedeni ile ortaya bir birikim ve gölleşme oluşur.

Kalp yetmezliği (sağ)

Ventrikülün (Sağ),  mekaniksel pompalama gübündeki meydana gelen azalmaya kalp yetmezliği (sağ) denir.

Sağ kalp yetmezliği nedenleri;

 • Sol kalp yetmezliği,
 • Pulmoner ve triküspit kapak hastalıkları,
 • Corpulmonale ve myokardit.

Yetmezliği sağda oluşmasında pompalama gücünün azalmasından dolayı büyük olarak adlandırılan dolaşımı gerçekleştirip gelen kan, pulmoner artere gönderilemez.

Kanın sağ atriyumdan vena cava inferior ve superior yolu ile geri tarafa doğru gölleşmesi oluşmasından dolayı:

 • Hepatomegali ve karındaki üst kadranda ağrı (kardiyak siroz)
 • Portal hipertansiyon ve karında asit birikmesi,
 • İştahsızlık oluşması,
 • Bulantı ve midede şişme duygusu,
 • Alt ekstremitelerde ödem,
 • Juguler venlerde dolgunluk görülür

Kalp yetmezliği (sol)

Ventrikülün (sol), pompalama gücündeki azalma sonucunda meydana gelir.

Sol kalp yetmezliği nedenleri;

 • Koroner arter hastalıkları,
 • Hipertansiyon (yüksek tansiyon),
 • Myokardit,
 • Aort ve mitral kapak hastalıkları.

Kanın pompalanmasındaki güç kaybı sonucunda küçük dolaşımın tamamlanıp gelen kanın, aortaya atılamaması ve pulmoner venlerden geri tarafa gölenmesidir.

Bu durumda ise;

 • Yorgunluk ve halsizlik,
 • Dispne, paroksismal noktürnal dispne,
 • Öksürük, alveol içine sızan ödem sıvısının irritasyonu sonucu ortaya çıkar.
 • Ödem sonucu  kiloda artma,
 • Sol ventrikülden atılan kan miktarının azalması, böbreklere giden kan akımını ve glomeruler filtrasyonu azaltır. Böylece böbreklerden yeterince sodyum atılamaz, vücutta birikir.
 • Serebral anoksi, sol ventrikülden atılan kan beyne giden kan akımını azaltır.

Akut akciğer ödemine sebep olur. Akciğer kapillerdeki kan basıncındaki artış yüzünden interstisiyel aralığa, alveollere, bronş ve bronşiyollere sıvı sızmasından kaynaklanır. Akut akciğer ödemi, sol kalp yetmezliğinin acil müdahale gerektiren bir komplikasyonudur.

Kalp Yetmezliğinde Acil Bakım

 1. Kalp yetmezliğinde acil bakım; mevcut hastanın solunumunun rahata ermesi, kalbin pompa gücünün artması ve vücudun biriktirdiği sıvı atmak üzere yapılır.
 2. Hasta bu durumlarda sırt üstü yatırılmaz, ortopne pozisyonu oturur şekilde durmaya çalıştırılır. Maske takılarak oksijen desteği yapılır hatta PBV ile desteklenir.
 3. Hastanın bilincinin yerinde olması durumunda oturur veya yarı oturma şeklinde tutulur. Binincin kaybolması durumunda ise trakeal enrübasyon yapılır.
 4. Monitörizasyon sağlanarak kalp ritimleri ve SpO2 izlenir. Hastanın EKG’si çekilir.
 5. Damar yolu açılır ve DAKŞ IV solüsyon takılır.
 6. Kan basıncı ölçülür.
 7. KKM ile temasa geçilerek danışman hekimin onayı ile ilaç uygulaması yapılır.
 8. Sistolik KB 100 mmHg’nin üzerinde ise SL (sublingual) Nitrat tablet (İsordil, nitrogliserin, koroner vazodilatatör) verilir. Solunum sıkıntısı devam ederse ve sistolik KB 100 mmHg’nin üzerinde, nabız 60 ve üstündeyse her 3–5 dakikada bir en fazla 3 kez tekrarlanabilir.
 9. Sistolik KB 100 mmHg üstündeyse IV Furosemid (diüretik) uygulanır.
 10. Vital bulgular takip edilir.
 11. Hastanın nakli KKM tarafından bildirilen sağlık kuruluşuna yapılır.
 12. Vaka kayıt formu eksiksiz doldurulur

Kaynak: megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Kardiyak%20Aciller.pdf

Diğer kalp bağlantıları

Global

Araştırmacı ve yazar. Sağlık gündemini takip ederek hastalıklar ve tedavi yöntemleri ve alternatif tıp alanında detaylı bilgi paylaşımı sunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu