Sağlık

Kalp; kalbin görevi nedir, kalp nasıl çalışır?

Kalp, kalbin insan vücudu için önemi nedir, kalp nasıl çalışır?

Kalp bir başkası için atmaz ve sadece içinde barındığı vücut için atar. Duyduğumuz kalpsiz misin cümlesindeki kalpsiz yaşanır mı? sorusunu akla getirebilir ve doğal olarak düşündürür; acaba kalp olmadan yaşanır mı? Burada bahsi geçen duygusal kalptir.

Kalpsiz yaşanmaz, kalbiniz durursa kan pompalanmaz ve dakikalar içerisinde yaşam sonlanır. Kalp krizinden korkmamızdaki asıl neden budur! Bir baş ağrısı veya bir başka organın sancıları bir şekilde telafi edilebilir ancak kişinin kalbi durduğunda kendinin müdahalesi imkansızlaşır. Sadece kalp krizi belirtileri görülmeye başlandığında kişi derin nefes kontrolleri veya bir yardım çağrısı ile önüne geçebilir.

Kalp ve yapısı

Kalp; kalbin görevi nedir, kalp nasıl çalışır? Sağlık
Kalbin bulunduğu bölge

Kişinin kabi, göğsün orta kısmında hafif sol tarafta bulunur. Ön tarafında göğüs kemiği ile arka tarafta omurga arasında olup yanlardan kaburgalar ve akciğerler tarafından çerçeve içerisine alınarak korunur. Kalp ameliyatı gerektiğinde, kalbe ulaşabilmek için sternun ora kısmı yukarında aşığı doğru kesi yapılarak iki yana ayrılarak müdahale gerçekleştirilir.

Kalp şekli düşündüğünüz gibi “©” şeklinde ğildir ve tepe kısmı aşığıda olan tabanı üstte çevrilen bir koni şeklindedir. Bu bölümdeki sivri tarafa “apeks” ismi verilir. Bu apeks göğüste sol kısma ve aşağıya doğru yönlenmiş durumdadır.

Kalbin büyüklüğü ne kadar?

Bir yetişkinin kalp boyutunu hesaplamanın en kolay yolu yumruk ile ölçü almaktır. Yumruğunuzu sıktığınızda ortaya çıkan boyut kalp büyüklüğünü yani yetişkinin kalp boyut ölçüsüdür.

Kalbin ağırlığı kaçtır?

Yetişkin bir kişinin kalbinin ağırlığı ortalama 350 gram kadardır.

Kan dolaşımı nedir?

Kalp; kalbin görevi nedir, kalp nasıl çalışır? Sağlık
Dolaşım, kan dolaşımı mekanizması

Kalp, damar ile bütünleşerek yaklaşık olarak kişinin vücudunu çevreleyen ve etrafına sardığı etten ağ ile 100 bin kilometre uzunluğa sahip bir ağ oluşturur. Bu sistemin adı “kalp-damar” sistemidir.

Kalp ise, kalp-damar mekanizmasinin ana işlevini yerine getirir. Kalbimiz, bu ağın içerisindeki hareket halinde olan kanın vücudun her noktasına organlar ve dokulara pompalamakla görevlidir.

Oluşumun gerçekleştiği bu sürecin adı “kan dolaşımı” olarak adlandırılır ve kan dolaşımı denir.

Kan dolaşımını sonsuzluk anlamına gelen “sekiz” şeklinde düşünebilirsiniz.

Dolaşım sistemi

Kalp; kalbin görevi nedir, kalp nasıl çalışır? Sağlık
Kanın dolaşımı

Akciğer dolaşımı: Bu mekanizmanın içerisindeki kan kalp ile akciğer arasında seyrede ve akciğer dolaşımı oluşur.

Sistemik dolaşım: Diğer taraftan bakıldığında sistemik dolaşım oluşur ve kan kalp vücudun öbür bölgeleri arasında dolaşım gerçekleştirir.

Bu iki dolaşım mekanizması ise birbiri ile koordine içerisindedir. Ana nokta kalptir ve kalpten vücuda, kalpten akciğere, akciğer ve vücuttan tekrar kalbe giderek bahsedilen 8 işareti şeklinde döngü sürekli tekrar edilir.

Kalpten kanı uzağa taşıyanlar arterler (atardamar) dir. Venler (toplardamar) ise, kanı tekrar kalbe getirmekle görevlidir.

Kapiller (kılal damarlar) ise geniş bölgesi anlamına gelerek kanın atardamardan toplardamara geçişindeki besinleri dokuya, dokudaki atılan maddeler ise kana geçirilir.

Mekanizmanın işlevsel sorunlarında yani bu alandaki yapılan işlemlerin yerine getirilememesi ciddi sorunlara neden olarak dolaşımın bozulmasına sebep olur.

Kalbin katmanları

Kalp; kalbin görevi nedir, kalp nasıl çalışır? Sağlık
Kalp katmanları

Kalpte kas duvarı bulunur ve bu duvar ise 3 katmandan meydana gelir bunlar;

-Endokard,

-Miyokard,

-Epikard dır.

Bunların haricinde en dışarıda kalbi çevreleyerek koruma görevi yapan ayrı bir kese bulunur ve bu keseye perikard ismi verilir.

Birinci katman; Endokard: Kalpteki kas duvarı odacıklarının ve kapaklardaki iç yüzeyin kaplanmasındaki ince katmandır.

İkinci katman; Miyokard: Kalp kasındaki kalın olan orta tabakadır. Kalbin kan pompalamasındaki işlevi yapar.

Üçüncü katman; Epikard: Kalbin dışındaki parlak olan ve kaplayan tabakadır.

Dört odacık

Kalp; kalbin görevi nedir, kalp nasıl çalışır? Sağlık
Dört odadık

Kan dolaşım sistemi devamı olması gereken ve sürekli döngü halinde olan bir süreçtir. Kalp, akciğer ve vücudun diğer bölümlerine sürekli akış halinde olması gereken bir kana ihtiyaç duyulur. Kalp sayesinde bu yapı ve mekanizma kurularak vücudun kan dolaşımına olanak sağlayan sistem kurulmuş olur.

Kalp sağ ve sol olmak üzere iki bölümdedir. Bu bölümlerin her tarafında 2’şer odacık bulunur ve toplamda kalp, 4 odacıktan oluşur.

Kalp odacıkların isimleri ise;

  1. Sağ ventrikül (sağ karıncık),
  2. Sol ventrikül (sol karıncık),
  3. Sağ atrium (sağ kulakçık),
  4. sol atrium (sol kulakçık).

Kalpteki sağ taraf akciğer, sol tarafı ise vücutta diğer bölümlerin sistemsel dolaşımını sağlamaktadır.

Kalp odacıklarının ayrımı ise;

Solda ve sağda atriumla ventrikül’ün arasında, kanın tek taraflı atriumdan ventriküle gidişine izin veren bir adet kapak bulunur. Sağ ve sol atrium birbirinden ayrımı ise zar ve tabaka iledir. Doğumdan sonra kapanan ve doğmadan önceki septumda kanin bir antriumdan diğerine geçişe izin verilen sonradan kapanmış olan bir delik bulunur. Sağ ventrikülle sol ventrikülü ayırt etmeye yarayan ventriküller arası septumdur.

Hem sağ tarafta hem de sol tarafta, atriumla ventrikül arasında, kanın tek yönlü olarak sadece atriumdan ventriküle geçmesine izin veren birer kapak vardır. Sağ ve sol atrium birbirinden atriumlar arası septum (ayırıcı tabaka, zar) ile ayrılır. Doğmadan önce bu septumda kanın bir atriumdan diğerine geçmesine izin veren bir delik vardır. Bu delik doğumdan hemen sonra kapanır.  birbirinden ayıran yapıya ise ventriküller arası septum denir.

Kalpte elektrik var mı?

Kalp; kalbin görevi nedir, kalp nasıl çalışır? Sağlık
Kalp elektrik mekanizması

Kalp elektrik sistemi: Tıpkı evlerdeki elektrik gibi kalbin çalışması ve atması için elektrik bulunur. Bu ileti kalbe yayılması ile kasılmalar sağlanır. Heyecan yapıldığında veya spor yapım aşamalarında kalbin hızını düzene koyan etkenler elektriksel mekanizma üzerinden etkili olur.

Kalbin elektrikle ilişkili olan ektiviteleri ise EKG (elektrokardiografi) sayesinde kaydedilir.

İleti mekanizması ile bu uyarılar tüm kalbin bölümlerine doğru zamanlama ile sağlanarak kalbin düzenli ve normal atımı sağlanır.

Diğer kalp bağlantıları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu