Hastalıklar

Hastalık -Nedir? Kısa bir bilgi

Hastalık Nedir?

Hastalık, insan bedeninde vaya zihninde oluşan, rahatsızlık, sıkıntı, sorun, işlev bozuklıklarına neden olan sebebi belli olan veya olmayan anormal durumlara genel olarak verilen isimdir.

Yaralanma bir hastalık olarak olarak gösterilebileceği gibi, sağlık, sakatlık, semtom, sendrom ve normal düzeydeki yapı ve mekanizmanın anormal çeşitlerini içine alan, genişçe bir alan olarak değerlendirilir. Burada isimlendirilen bağlamlarda kavramlar farklı sınıflandırmalara girer ve hastalık kavramı bunların yerine kullanılamaz.

Hastalık -Nedir? Kısa bir bilgi
Streptococcus pneumoniae bakterisi, zatürrenin nedenlerinden biridir.

Hastalık, TDK tarafından şu şekilde ifade edilir; organizmada meydana gelen bazı değişikliklerin kendini göstermesi ile sağlığın bozulması durumuna verilen isimdir.

Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu, rahatsızlık, çor, dert, sayrılık, illet, maraz, maraza, esenlik karşıtı.

Hastalıkları inceleyen bilim dalına Patoloji denir. Hastalıkları sistematik bir şekilde sınıflandıran bilim dalı ise  nozolojidir. İnsan hastalıkları le bunların tedavisinde görev alan çok geniş bir alanı içine alan bilim dalı ise tıptır.

Hastalıklar insan hayatında geçerli olduğu gibi tıpkı hayvanlarda da geçerlidir. Biz nasıl etkileniyorsak aynı şekilde hayvanlarda etkilenmektedir. Hayvanları inceleyen ve tedavi ile uğraşan bilim dalı ise veteriner tıptır.

Bitkiler bu durumlardan zarar görerek etkilenebilir ve enfeksiyon, besin azlığı veya zararlı mutasyonlar meydana getirebilir. Bitkiler üzerinde hastalıkları inceleyen bilim dalı ise bitki patolojisidir.

Kaynaklar

http://www.tdk.gov.tr/

Global

Araştırmacı ve yazar. Sağlık gündemini takip ederek hastalıklar ve tedavi yöntemleri ve alternatif tıp alanında detaylı bilgi paylaşımı sunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu