Kadın

Feminizm ve Kadınlar

Feminizm ve Kadınlar

 

Kadınların haklarını tanıyan ve korunması amacıyla eşitsizliklerin ortadan kaldırılması için mücadele veren platforma feminizm denilmektedir. Kadın hareketi doğrudan kadınları ilgilendiren ve dolaylı olarak kültürü ilgilendiren konularda bilinç uyandırmaktadır. Feminist ne demek bilmeyenler de vardır. Feminizmin temel objektifleri iş, eğitim, çocuk bakımı gibi konularda eşit haklara sahip olunmasını, kadın sağlığında çalışmalar yapılmasını, taciz ve tecavüzün engellenmesini savunmaktadır.

 

 

Kadın Haklarını Savunan Feminizm

 

Kadınların ilgi alanlarını ve haklarını konu alan konseptin belirleyicisi feminizmdir. Erkek ve kadın arasında olan toplumsal eşitsizliğin süregelmemesi, feminizm amacının kadının toplumdaki yerinin iyileştirilmesini amaçlar. Feminist sözler kadınların her geçen gün daha da güçlendiğinin kanıtıdır. Toplumda gerçek bir eşitlik durumunun sağlanmasını sağlamıştır. Eşitlik, aynı seviyede olma isteği, kadın ve erkeğin aynı haklara sahip olması, toplumsal gruplar arasında yaşam koşullarındaki eşitsizliğin asimile edilmesini amaçlamaktadır.

 

Feminizmin Savunduğu Haklar

 

Eşit muamele, engelli hakları, hamileler gibi yaşam koşullarından muzdarip olan toplumsal grupların tüm alanlarda eşitlenmesini ifade etmektedir. Şans eşitliği, insan haklarının temeli ve sosyal adalet feminist haklarını özetlemektedir. Politik akım, sosyoloji, etik alanlardan oluşmaktadır. Çoğu toplumsal cinsiyet ve cinselliğe ilişkin toplumsal inşa unsurlarını da sağlamaktadır. Feminist nedir kime denir bilinmelidir. Çoğu feminist cinsiyet eşitsizliği durumunu, kadın haklarını, kadınların sorunlarını, ilgilerini araştırmaya odaklanmıştır.

Feminizm ve Kadınlar


 

Feminizm Tarihçesi

 

Feminizm teorisi toplumdaki cinsiyet eşitsizliğinin doğasını anlamayı amaçlamaktadır. Toplumsal, duygusal, biyolojik açıdan erkeğin üstün olmasını engelleyen teoriyi dikkate almaktadır. Feminizmin kadınlara cinsiyet hiyerarşisi baskısının sona ermesi, toplumsal cinsiyet tutumlarının aynı değerde olması için toplumun değişimini amaçlamaktadır. Radikal feminizm de kadın haklarını savunan akımlardandır. Feminizm kavramı tarihte ilk kez sosyal filozof Charles Fourier tarafından ortaya atılmıştır. Sosyal gelişimin kadınlara verilecek daha çok özgürlükle mümkün olduğunu savunmaktadır.

 

Kadınların Feminizme Bakış Açısı

 

Latince femina kelimesinden türemiş bir kelimedir. Fransızcada feminizme dayanmaktadır. Feminizmin temeli çoğunlukla kadınların özgür olmasına dayanmaktadır. Cinsiyetle ilişkisi olduğuna yönelik inançların analizini yapmaya kendini odaklamıştır. Çoklukla cinsiyet eşitsizliği, kadınların hakları, genel sorunlarını çözümlemeye ve araştırmaya odaklanmaktadır. Liberal feminizm de çeşitleri arasındadır. Felsefe alanındaki diğer sosyal akımlar ile feminizm arasındaki ilişki feminizmin de önem verdiği konular arasındadır. Zamanla gelişen kadınların birbirine ulaştığı bir örgütlenme haline gelerek aktif siyaset üretilmeye başlanmaktadır.

 

Ülkemizde Feminizm

 

Kadınların cinsel haklarına yapılan saygısızlıklar da feminizmin ilgi alanına girmektedir. İKD Türkiye’de kadın mücadelesi adına meydana gelen ilk deneyim ve topluluktur. İKD haricinde temeli feminizm olan ilk örgütlenme 1984 yılında kurulmuş bir yayınevidir. Yayınevinin adı Kadın Çevresi’dir. Yayınevinin ilk çıkardığı dergi feminist çizgilerle oluşmuş olup daha önce yayınlanan hiçbir dergi ile benzerlik göstermemektedir. Bu durumun haricinde tüm dünya haklarına tanınan ilk oy kullanma hakkına ilave olarak ilk kez ülkemizde Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünyada kadınlara seçilme hakkı getirilmiştir.

 

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu