Faydalı Bilgiler

Çocuklarda Özel Eğitim

Çocuklarda Özel Eğitim

Fiziksel, zihinsel, iletişimsel, duygusal ve sosyal gelişimlerindeki özellikler nedeni ile normal gelişimden farklılık gösteren, normal eğitim-öğretimden yararlanamayan,  kısmen yararlanan ya da yararlansa bile destek programları ile eğitimlerini devam ettirmekte olan bireylerin almış olduğu eğitime özel eğitim denir. Bu eğitimler özel olarak yetiştirilen personeller tarafından ekip anlayışı ile sunulmaktadır. Özel yöntemler ve araçlar ile hatta özel mekanlarda, özel gereksinimli grup için ayrı olarak geliştirilen özel programlar ile verilen eğitim sistemidir.

Özel eğitimin temel işlevi bireylerin yeteneklerini geliştirmektir. Bunun için eğitim süreçlerinin bireylerin durumuna göre düzenlenmesi gerekir. Bu doğrultuda, bireylerin yetenek kapasitesi ve ilgi potansiyeli oranında eğitimden yararlanabilmeleri sağlanacak ve önlemlerin alınması gerekecektir.

 Hangi Çocuklar Özel Eğitim Almalıdır?

 • Özel öğrenme güçlüğü bulunan çocuklar
 • West sendromlu, dowm sendromlu ve otistik çocuklar
 • Konuşma yetisi az olan çocuklar
 • Yaygın olarak gelişimsel bozukluk çeken çocuklar
 • Hiperaktif olan ve dikkat eksikliği çeken çocuklar
 • Bağlanma bozukluğu yaşayan çocuklar
 • Davranış bozukluğu görülen çocuklar
 • Fiziksel olarak yetersiz olan çocuklar
 • İşitme yetersizliği bulunan çocuklar

 Özel Eğitimin İlkeleri

Öncelikle özel eğitime erken başlamak gerekir. Özel eğitim gerektiren tüm kişiler istek, ilgi, yeterlilik ve yetenekleri doğrultusunda aynı zamanda ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilir. Özel eğitim gerektiren kişiler için bireysel eğitim planı geliştirilir ve eğitim programlarının bireyselleştirerek uygulanması gerekir. Diğer yandan özel eğitim hizmetleri bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden ayırmadan planlarını gerçekleştirir ve bu doğrultuda yürütür.

Aileler özel eğitim sürecinin her safhasında aktif bir şekilde bulunmalıdır.  Özel eğitim gören bireylerin toplum ile etkileşimi  ve karşılıklı uyumu sağlanır. Bu süreci  kapsayacak şekilde hizmet planlaması yapılır.

Özel Eğitimin Amaçları

 • Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların bir iş ya da meslek sahibi olabilmeleri için toplumla bütünleşmelerini sağlamak en temel amaçtır.
 • Günlük hayatta kendilerine yetecek miktarda temel beceri ve alışkanlıklar kazanmaları sağlanır.
 • Özel eğitimin amaçları arasında problemli davranışları, bilimsel yöntem ya da teknikler kullanılarak ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek de vardır.
 • Özel eğitim alan kişilerin potansiyeli ve yetenekleri dahilinde eğitim hakkından yararlanmaları sağlanır.
 • Bu eğitimi alan kişilerin maddi ya da manevi gereksinimlerini karşılayabilecek ortam ve koşullar hazırlanır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu