Kadın

Çocuk İstismarı Nasıl Yok Edilir?

Çocuk İstismarı Nasıl Yok Edilir?

Son yıllarda sürekli artış gösteren ve cezai yaptırımı yeterli olmadığı için bir türlü önüne geçilmeyen çocuk istismarı,bir çok kişinin hayatını kötü yönde etkileyen bir sorun olarak, ömür boyu taşımak zorunda olunan bir yük gibi mağdurların omuzlarına yüklenmiştir.

Medyada yer alan cinsel istismar olaylarının bu sorunu daha da arttırdığı görülmektedir. İlkel bir ceza gibi görülse de hadım cezası ya da idam cezasının gündeme gelmesi ancak bir türlü adım atılmaması, istismarcıların adeta ödüllendirildiği bir sistem haline gelmiştir. Bu nedenle mağdur olan çocuklar daha mağdur, suçlu ise takım elbiseli ve kravatlı bir şekilde duruşmaya çıktığı için haksız bir ceza indirimi alarak birkaç ay ceza yatıp işin içinden sıyrılmaktadır.

Travmaları ömür boyu devam eden çocuk mağdurlar ise, yeterince psikolojik destek almadığı için hayatlarını kayıp bir şekilde sürdürmeye meyletmektedir.

Çocuk İstismarcısı Nasıl Cezalandırılmalı?

Çocuk istismarcılarının cezalandırılması için en iyi çözüm, hadım cezasıdır. Ancak hadım cezası da nefreti körükleyeceği için, daha sonra intikam hissi ile mağdur ve ailesine şiddet gösterme ihtimali bulunmaktadır.

Bunun için hadım tek başına yeterli bir ceza değildir. Bunun yanı sıra, cezaevinde kaldığı süre içinde rehabilite edilmesi ve yeni suçlara sürüklenmemesi için psikolog ve sosyolog desteği ile topluma uyumlandırılması için çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Hadım cezası acımasız gibi görünse de, suçun tekrarlanma ihtimalini yok eder. Çünkü istismarcıların bir çoğu, hapisten çıktıktan sonra yine aynı suçu işlemektedir.

Çocuk İstismarı Nasıl Yok Edilir?

Ülkemizdeki Hukuk Sistemi ve Çocuk İstismarı

Ülkemizin hukuk sisteminde çocuk istismarının cezası vardır. Ancak cezada yapılan indirimler, adaletsiz bir sistemin işlediğini düşündürtmektedir.

İyi hal indirimi gibi bir çok unsurun söz konusu edildiği ceza indirimlerinde, mağdurun psikolojik olarak daha kötü bir duruma geldiği göz önünde bulundurulmamaktadır. Yani cezada mümkün olduğunca indirim yapılmakta, neredeyse mağdur suçlu konumunda değerlendirilmektedir.

Öyle ki yargılama sürecinde bazen defalarca adli tıptan rapor alınması için yollanan mağdurun psikolojisi iyice bozulmakta, kanıtlanmış olan mağduriyetini defalarca ispatlamak zorunda kalmaktadır.

Söz konusu olan bir çocuktur ve yargılama sürecinde hukuk sistemi tarafından iyice psikolojisi bozulan ve adeta toplumdan izole edilmeye ötelenen mağdur için gerekli korunma ve rehabilite süreci yaşanmamaktadır.

Bu nedenle hukuk sisteminde ciddi bir yasal değişiklik yapılması, mağdurun korunması ve suçlunun indirim almaması için gerekli olan tüm düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.

Kadına Şiddet ve İstismar Olayları

Ülkemizde sürekli artan kadına şiddet ve çocuk istismarı, suçlunun korunmasına yönelik gibi algılanmaktadır. Çünkü yargılama süreçleri, mağdurun psikolojisini kötü yönde etkileyen ve suçluyu kayırmaya yönelen şekilde işlemektedir.

Sosyal çalışmaların gösterdiği, mağdurun yasal süreçlere başvurmasından pişmanlık dıyacak ölçüde yıpratıldığı bir süreç yaşadığıdır. Bu nedenle birbirinden farklı davalarda, mağdur hep mağdur olarak kalmakta, suçlu ise cezasını çekmemektedir. Ciddi bir değişiklik gerektiren yasal süreçte, bu hususun mağduru savunucu bir şekilde düzenlenmesi, kadın ve çocuğa şiddet ile istismar olaylarında gerekli korunma önleminin alınması gerekmektedir.

Sağlıklı bir toplum için kadının toplumdaki değeri dikkate alınmalı ve çocukların psikolojisi pozitif anlamda düzeltilerek rehabilite edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu