Hastalıklar

Tay Sachs Milyonda Bir Görülen Hastalık

Tay Sachs Hastalığı   Tay-Sachs, altı aylık bebeklerde teşhis edilen ölümcül ve nadir görülen sfingolipid metabolizma bozukluğudur. Heksozaminidaz A enzim eksikliği sonucu gelişen metabolik duraksama ve beyin dokusunda anormal birikime uğrarlar. Sonuçta nöronal hücre kaybı ve beyaz cevherde dejenerasyon gelişir biriken lipid yıkım ürünleri serebral atrofiye neden olur. Bu birikim sinir hücrelerini parçalar ve akli […]

SponsorSponsor


bebek deterjanı